O PROJEKCIE

cele

Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów (w tym projekt predefiniowany) poprzez kształtowanie postaw ekologicznych - prowadzenie działań edukacyjnych i promujących ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej (w tym projekt predefiniowany), w tym wystawę edukacyjną w pawilonie, warsztaty edukacyjne, konkursy edukacyjne, konferencje, seminarium naukowe, wydarzenia specjalne oraz materiały drukowane (ulotki, broszury).

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68