EDUKACJA

dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bioróżnorodność obszarów polarnych

Zajęcia bezpłatne, więcej informacji pod numerami tel. + 48 71 340 71 09, + 48 71 340 71 25.

 

Czas: 1 godz.

 

Temat objęty patronatem Kampanii "Dwa Bieguny, Cały Świat". Poznanie geografii obszarów polarnych (Arktyka i Antarktyka) i zasiedlających je gatunków. Omówienie zagrożeń dotyczących tych regionów. Burza mózgów: co możemy zrobić w naszym codziennym życiu, aby zapobiec katastrofie. Zajęcia warsztatowe na sali, oparte o prezentację multimedialną.

 

Temat jest realizowany przez cały rok.

Do pobrania: karta pracy dla szkół gimnazjalnych i średnich

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68