Seminarium naukowe

Organizatorzy

ZOO Wrocław sp. z o.o.

 

Jest to najstarszy ogród zoologiczny w Polsce - 10 lipca 2015 obchodził 150 lat, a dzięki programom telewizyjnym jak z „Kamerą wśród zwierząt” czy „W zoo dookoła świata” również najbardziej znany. Do tego posiada najbogatszą kolekcję zwierząt - mieszka tu około 12 000 osobników reprezentujących ponad 1 100 gatunków!

ZOO Wroclaw jest członkiem prestiżowych organizacji jak WAZA - Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZA -  Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów oraz ISIS  - Międzynarodowego Systemu Identyfikacji o Gatunkach.

W ciągu ostatnich 7 lat inwestycje w zoo przekroczyły 300 mln PLN, a w ich wyniku powstały nowe pawilony i wybiegi m.in. dla zwierząt Madagaskaru, nosorożców indyjskich, okapi czy gibonów. Ostatnia inwestycja, to pierwsze w Polsce oceanarium o powierzchni 1 hektara, gdzie od jesieni 2014 mieszka około 6.000 ryb, w tym rekiny, płaszczki, strzępiele, moreny, seleny oraz bajecznie kolorowe ryby rafy koralowej Morza Czerwonego i afrykańskich jezior Malawi oraz Tanganiki. Wśród mieszkańców Afrykarium znajdują się również antylopy dikdik, hipopotamy i krokodyle nilowe, mrówniki, golce, kotiki afrykańskie, pingwiny przylądkowe, a także jedyne w Polsce manaty - ssaki z rzędu syren.
Działalność ZOO Wrocław to także inne, coraz ważneijsze funkcje - edukacja i ochrona fauny, a także dzięki wsparciu środków unijnych projekty np. rozwoju kompetencji pracowników.

Mało kto wie, że niemal wszyscy zwierzęcy mieszkańcy ogrodów zoologicznych to gatunki wpisane na Czerwoną Listę, na którą trafiają w większości te, których populacja występująca w naturalnym środowisku zagrożona jest wymarciem. W ZOO Wrocław mieszkają też reprezentanci gatunków, które nie występują już w swoich naturalnych środowiskach jak oryks szablorogi, jeleń Dawida czy kaczorek celebeski. Kolejnym działaniem w tej dziedzinie jest aktywne uczestnictwo wrocławskiego ogrodu w programach ochrony ginących gatunków, w tym:

www.zoo.wroclaw.pl

 

Uniwersytet Wrocławski - Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

 

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie istnienia, w 2011 roku – 200-lecie przekształcenia w uczelnią państwową. Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 28 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. W 2015 roku mija 70 lat od kiedy Uniwersytet we Wrocławiu stał się polską szkołą wyższą.

 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Wydział prowadzi ścisłą współpracę z władzami regionu w zakresie wielu zagadnień dotyczących m.in. zjawisk społeczno-gospodarczych, turystyki, kartografii, klimatu, zasobu surowców mineralnych i ich wykorzystania, wód podziemnych i geośrodowiskowych. Na wydziale powstało wiele studiów na zlecenie różnych instytucji np. o zasobach wód podziemnych dla Coca Coli, o alternatywnych źródłach zaopatrzenia Wrocławia w wodę dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, o oddziaływaniu na środowisko dla Polifarbu Cieszyn-Wrocław SA. Ponadto utrzymywana jest ścisła współpraca m.in. z Ministerstwem Środowiska, Polską Akademią Nauk, KGHM Polska Miedź. Ta zakrojona na szeroką skalę współpraca oraz opracowane w ostatnim czasie liczne mapy, dokumentacje geologiczne, ekspertyzy i inne materiały na zlecenie różnych jednostek gospodarczych, są kolejnym potwierdzeniem tego, że wydział posiada doskonałą kadrę naukową, która z jednej strony działa na rzecz społeczeństwa i rozwoju regionu, a z drugiej – kształci doskonale przygotowanych do podjęcia pracy absolwentów. Wydział dysponuje dwoma muzeami – geologicznym i mineralogicznym. Posiada też stację polarną na Spitsbergenie i stację meteorologiczną na Szrenicy.

 

Główne kierunki badań

W Instytucie Nauk Geologicznych prowadzone badania obejmują tematykę geologiczną, a także geośrodowiskową. Instytut specjalizuje się w badaniach skał krystalicznych głębokiego podłoża, zastosowaniach technik izotopowych oraz metod badawczych geologii i mineralogii do badań geośrodowiskowych. Prowadzone są także badania hydrogeologiczne oraz dotyczące fundamentu krystalicznego. Dużą rangę mają badania poświęcone zastosowaniom mineralogii w przemyśle. Badania prowadzone w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego obejmują wszystkie główne dziedziny problemowe geografii m.in. geografię fizyczną, geografię człowieka, kartografię. Szczególne miejsce zajmują badania geosystemów polarnych i innych gór Europy oraz wybranych państw i regionów świata.

 

www.uni.wroc.pl

 

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68