Seminarium naukowe

Program

PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO - 9 grudnia 2015 r.

Środowisko przyrodnicze w dobie zmian klimatu – stan obecny i prognozy zmian

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SEMINARIUM – 09.12.2015 r.

08:15-09:15

Zbieranie się uczestników

09:15-09:30

Powitanie – Radosław Ratajszczak

09:30 - 10:00

Wykład inauguracyjny: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i w czasach współczesnych – prof. dr hab. Krzysztof Migała

Pierwsza sesja 10:00 - 11:15 - przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Migała

Temat przewodni: Globalne zmiany klimatu – naturalny proces przyrodniczy, czy efekt działań człowieka?

10:00 - 10:15

Aktualny stan wiedzy o globalnych zmianach klimatu – przejawy, skala zmian, prognozy, działania zapobiegawcze – prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski

10:15 - 10:30

Hipoteza antropogeniczna – słabe punkty i koszty pomyłki – dr Mieczysław Sobik

10:30 - 10:45

Astroklimatologia – zmiany klimatu jako efekt oddziaływania czynników astronomicznych – prof. dr hab. Paweł Rudawy

10:45 - 11:15

Dyskusja

PRZERWA: 11:15-11:30

Druga sesja 11:30 - 12:45 - przewodniczący: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Temat przewodni: Globalne zmiany klimatu – zmiany w biosferze i ich konsekwencje

11:30- 11:45

Zmiany klimatu a bioróżnorodność w perspektywie ostatnich dziesięcioleci –prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

11:45 - 12:00

Gatunki inwazyjne – szansa czy zagrożenie dla bioróżnorodności – prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć

12:00 - 12:15

Szósta fala wymierania tła – fakt czy fikcja? – Radosław Ratajszczak

12:15 - 12:45

Dyskusja

PRZERWA: 12:45 - 13:00

Trzecia sesja 13:00 - 14:15 - przewodniczący dr hab. Piotr Głowacki

Temat przewodni: Środowisko obszarów polarnych jako indykator globalnych zmian klimatu

13:00 - 13:15

Zmiany w Arktyce i w Antarktyce  - dr hab. Piotr Głowacki

13:15 - 13:30

Łączenie się z arktyczną Polską Stacją Polarną w Hornsundzie na Spitsbergenie

13:30 - 13:45

Sukcesja roślinna w obszarach polarnych - prof. dr hab. Bronisław Wojtuń

13:45 - 14:15

Dyskusja

ZAKOŃCZENIE: 14:15

 

Uczestnicy seminarium: studenci, doktoranci oraz przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych związani bezpośrednio oraz pośrednio z tematyką klimatu.

 

W przerwach seminarium między panelami, zapraszamy uczestników do zwiedzania przygotowywanego do otwarcia dla szerokiej publiczności pawilonu multimedialnego "KLIMAT, LUDZIE, ZWIERZĘTA".

Więcej o pawilonie w zakładce PAWILON/ STREFY.

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68