O PROJEKCIE

rezultaty

Trwałym rezultatem projektu będzie budowanie i wzmacnianie powstaw ekologicznych poprzez prowadzenie działań edukacyjnych oraz promujących ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej.

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68