Seminarium naukowe

Zgłoszenia

Zgłoszenia prelegentów i uczestników przyjmowano drogą mailową do 8 grudnia 2015 r.

 

Na seminarium przyjęto ponad 200 zgłoszeń, a wzięło w nim udział niemal 200 osób reprezentujących uczelnie wyższe - studenci, pracownicy naukowi, wykładowcy, instytucje związane z klimatem i ochroną środowiska, orgnizacje pozarządowe zajmujące się klimatem i ochroną środowiska oraz osoby prywatne zainteresowane tematem seminarium. W konsekwencji uczestnicy seminarium reprezentowali m.in.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
 • Wyższa Szkoła Bankowa
 • Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 •  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy - Oddział we Wrocławiu
 • Centrum Modelowania Powodzi i Suszy IMGM - Oddział we Wrocławiu
 • Zakładu Badań Regionalnych IMGW - PIB
 • Urząd Miejski Wrocławia
 • Centrum Studiów Polarnych
 • Komitet Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademiii Nauk
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz dziennikarze mediów regonalnych.

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68